La Sângerei a fost organizat un atelier practic pentru asigurarea protecției copiilor şi tinerilor din îngrijire alternativă

iulie 23, 2021

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului „Creșterea rezilienței tinerilor ieșiți din îngrijire alternativă – originari din localitățile rurale”, care este implementat de AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” cu suportul Caritas der Erdiözese Wien (Caritas, Viena). Workshopul este realizat în contextul activităților de consolidare a capacităților specialiștilor din cadrul autorităților tutelare teritoriale și locale.

La activitatea realizată de Serviciul de asistenţă a tinerilor ieșiți din îngrijire alternativă, din cadrul AO „Ave Copiii”, au participat reprezentanții Direcției asistență socială și protecția familiei din Șoldănești și asistenți sociali comunitari din raion.

Interesul participanților pentru tema abordată derivă din realitățile care se conturează în contextul în care copiii și tinerii din îngrijirea alternativă optează pentru continuarea studiilor și obținerea unei profesii, iar rolul autorităților tutelare este de a asigura condiții pentru orientarea profesională  conform capacităților individuale.

Astfel, în cadrul atelierului practic reprezentanții AO „Ave Copiii” au abordat diverse subiecte de interes, cum ar fi:

  • liniile directoare ONU cu referire la Îngrijirea Alternativă a Copiilor, Legea 140/2013 cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți;
  • atribuțiile autorităților tutelare locale și teritoriale pentru protecţia drepturilor copiilor separaţi de părinţi;
  • monitorizarea situaţiei copiilor şi tinerilor cu statut de „rămas temporar”/„rămas fără” ocrotire părintească;
  • responsabilitățile autorității tutelare pentru stabilirea şi plata indemnizațiilor pentru copiii şi tinerii cu statut;
  • integrarea socială, inclusiv perspectivele de angajare în câmpul muncii a tinerilor după obținerea profesiei, etc.

Un interes aparte a reprezentat tema monitorizării situației copiilor care vor deveni elevi/studenți și vor locui departe de îngrijitori. Prin urmare, pentru depășirea perioadei de acomodare la noile condiții de trai independent, stabilirea noilor relații cu semenii și profesorii, este importantă acordarea suportului individual fiecărui tânăr.

Beneficiarii proiectului au recunoscut că există un volum semnificativ în activitatea pentru dezvoltarea deprinderilor de viață la tinerii care pleacă din îngrijirea alternativă. Deci, există necesitatea conlucrări, ghidării și instruirii îngrijitorilor pentru a avea competențele necesare pregătirii tinerilor în procesul de depășire a perioade de ieșire din îngrijirea alternativă.

În cadrul atelierului a fost abordată și problema asigurării materiale și financiare a copiilor și tinerilor care pleacă la studii și trebuie să se descurce de sine stătător. Prestațiile sociale sunt un suport semnificativ pentru ei, dar cu toate acestea este necesar de a-i învăța pe tineri cum să-și gestioneze eficient mijloacele bănești.

Participanții la atelier s-au arătat interesați de continuarea colaborării cu Serviciul de asistenţă a tinerilor ieșiți din îngrijire alternativă, din cadrul AO „Ave Copiii”,  în vederea capacitării îngrijitorilor și beneficiarilor (copiii și tinerii) cu cunoștințe și abilități suficiente pentru asigurarea integrării socio-profesionale după ieșirea din îngrijire alternativă.

Workshopul face parte dintr-un program de acțiuni realizate de AO „AVE Copiii” în colaborare cu Direcția asistență socială și protecția familiei din Sângerei.

Atelier practic organizat la TeleneştiParteneriat în ascensiune între AO AVE Copiii și Școala Profesională nr. 5 din municipiul Bălți pentru incluziunea tinerilor ieșiți din îngrijire alternativă