Ajutați copiii

Alăturați – vă cauzei noastre!

Apelați cu încredere la numărul de telefon 022 23 72 59 sau 022 23 25 82.

Donați acum:

AO Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei “AVE COPIII”
Str. Constantin Stere, 1, mun. Chișinău MD 2009, R. Moldova

Cod fiscal 1011620002711
C/d Lei 225110000103919
Cont EURO 222411700103919
Cont USD 222410100103919
BC Victoribank SA fil. 3
Cod Bancar VICBMD2X416
IBAN Account MD28VI000222401700103919