Direcţii strategice 2015 -2020

coperta

 

Direcțiile strategice de activitate a AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii”

Durata strategiei: 2015 – 2020

Principii de activitate:

Participarea beneficiarilor

AO ”AVE COPIII” implică beneficiarii, în special copiii, în toate activitățile și la toate etapele (planificare, implementare, monitorizare și evaluare) în scopul îmbunătății serviciilor oferite/ activităților implementate și adaptării acestora la necesitățile în schimbare ale beneficiarilor. Asociația consultă copiii, îi încurajează să-şi expună liber opinia cu privire la deciziile care îi afectează şi ține cont de părerile lor. Asociația este preocupată de problemele femeilor și fetelor din grupurile marginalizate (în special, rrome, cu dizabilități, sărace, solicitante de azil și refugiate, etc.) și încurajează intens participarea bărbaților și băieților în soluționarea acestora.

Abilitarea beneficiarilor

Asistența oferită de AO ”AVE COPIII” este limitată în timp, răspunde necesităților evaluate ale beneficiarilor și are drept scop dezvoltarea abilităților de viață independentă ale acestora.

Valori

Interesul superior al copilului

AO ”AVE COPIII” consideră principiul interesului superior al copilului drept primordial în toate activitățile implementate și promovate.

Non-discriminare

AO ”AVE COPIII” ajută orice copil şi familie în dificultate, indiferent de statutul social, etnia, rasa, apartenenţa religioasă, genul sau vîrsta acestora.

Beneficiari

Misiune

Noi schimbăm viața copiilor în dificultate prin intermediul proiectelor și activităților care adresează necesitățile fundamentale ale copiilor.

Viziune

O lume în care fiecare copil creşte într-un mediu familial sănătos, înconjurat de dragoste şi armonie, avînd acces la servicii de calitate și conform necesităților.

Obiective strategice

Combaterea excluziunii

Acțiunile Asociației vor ținti copiii refugiați și solicitanți de azil, copii rromi, copiii săraci, abandonați, victime ale maltratării, adolescenții în dificultate, avînd drept scop principal incluziunea lor socială. Proiectele Asociației vor abilita beneficiarii cu deprinderi de viață, inclusiv prin promovarea activităților generatoare de venituri. Asociația va continua să susțină familia, precum și să dezvolte, acolo unde sunt lipsă sau slab-dezvoltate, servicii alternative de protecție a copilului, în special Case de copii de tip familie și Asistență parentală profesionistă. În următorii 5 ani, Asociația va dezvolta proiecte și activități inovative pentru adolescenții în dificultate.

Calitatea și extinderea intervențiilor

Asociația va investi efort și resurse în îmbunătățirea calității serviciilor oferite și acțiunilor implementate, prin profesionalizarea personalului și partenerilor, elaborarea și diseminarea de instrumente de suport pentru profesioniștii din domeniile de referință (social, educație, medical, etc.). În următorii 5 ani, Asociația își va extinde activitățile spre localități/ raioane mai vulnerabile și/ sau care au beneficiat sau nu de suport din partea ONGurilor.

Obiective transversale (comune)

Asociația își propune să lucreze asupra durabilității din perspectiva dezvoltării capacităților interne de colectare de fonduri și de comunicare (cu beneficiarii, donatorii, partenerii, etc.). În următoarea perioadă vor fi implementate proiecte de ”educare a donatorilor locali”, de motivare a membrilor în susținerea activităților Asociației, inclusiv a membrilor Consiliului de Administrare, de organizare de evenimente publice de colectare de fonduri (de exemplu baluri de caritate), etc. Un accent aparte va fi pus pe dezvoltarea capacităților de accesare a fondurilor Europene și regionale.

Asociația va continua să implice voluntarii în toate activitățile implementate. Un șir de activități de motivare a implicării voluntarilor, coordonare a resursei de voluntari vor fi implementate în așa fel încît voluntarii să suplinească maximal posibil breșele din organigramă sau caietele de sarcini.