Despre noi

La crearea sa în 1992, Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei “AVE Copiii” (“Salvaţi Copii Moldova” 1992- 2011),  a fost primul ONG care a promovat Convenţia cu privire la Drepturile copiilor în Republica Moldova.

Proiectele și acțiunuile desfășurate de “AVE Copiii” au cuprins un spectru larg de probleme: respectarea drepturilor tuturor copiilor,  acces la servicii de calitate celor mai vulnerabili, în special – copiilor abandonaţi, maltrataţi, victime ale exploatării de orice gen: traficului, migrației, copiilor străzii etc.

”AVE Copiii” pledează şi astăzi pentru o lume în care fiecare copil să crească într-un mediu familial sănătos, înconjurat de dragoste şi armonie, având acces la servicii calitative, situate aproape de beneficiar și conform necesităților acestuia.

”AVE Copiii” a ales să fie şi prestator de servicii sociale.
Oferă plasament și reabilitare copiilor orfani sau rămași fără îngrijirea părinților. Abilitează copiii plasați și părinții/ îngrijitorii lor cu competențe de viață independentă: gestionarea gospodăriei, a resurselor, a relațiilor intra-familiale și comunitare, etc. Organizează întâlniri cu părinții care sunt în proces de abandon al copiilor și cu cei care și-au abandonat copiii, în scopul prevenirii separării copiilor de familie, cât și a reintegrării lor familiale și sociale. Colaborează cu Case de copii de tip familie și autoritățile tutelare locale pentru eficientizarea alternativelor la instituționalizare, precum și capacitarea părinților educatori cu abilități de gestionare a plasamentelor copiilor mari și mici, cu dizabilități sau probleme de comportament, etc.

”AVE Copiii” oferă servicii sociale şi educaţionale solicitanţilor de azil şi persoanelor care au obţinut statutul de refugiat în Republica Moldova.

Instruieşte asistenți sociali, pedagogi, medici în scopul îmbunătățirii cunoștințelor și abilităților de comunicare și livrare a asistenței, în special pentru femeile și copii refugiați.

”AVE Copiii” este corespondentul Serviciului Social Internațional (SSI) în Republica Moldova,  funcție pe care o deţine de peste 16 ani şi în cadrul căruia asigură, la solicitare, evaluarea socială a cazurilor copiilor moldoveni, aflate în gestiunea celor 13 filiale, 4 oficii afiliate și corespondenți din peste 120 de țări ale lumii.

Din dorința de a împărtăși experiența acumulată în timp, pe care o consideră o reuşită valoroasă, “AVE Copiii” a acceptat să fie membru fondator al Alianței ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF).  Acastă reţea naţională numără peste 100 de ONG-uri specializate în protecţia copilului şi familiei şi activează cu succes de 14 ani.

În perioada 1993 – 2009 ”AVE copiii” Moldova a implementat peste 50 de proiecte cu un buget estimat la aproximativ 10 mln. USD. Printre organizaţiile şi agenţiile

partenere sunt: Unga Liv Suedia, Asociaţiile Amici dei Bambini şi In Volo Italia, Fundaţia Terre des homes Lausanne – Elveţia, ICNUR, Comisia Europeană, UNICEF şi altele.