Campania „Ajută-ne să-i protejăm”

iulie 22, 2020

Ajuta-ne sa-i protejam!Dragi prieteni,
Cum deja știți, noi, Asociatia Ave Copii ne-am asumat o misiune nouă – să susținem sistemul medical în lupta cu COVID-19. Deja a patra lună, Centrul de zi al Asociației noastre găzduiește personalul medical de la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. Acești oameni minunați care luptă zilnic pentru viața pacienților infectați cu Covid-19, din aprilie au încă o “casă” – acasă la AVE Copiii.

Nu ne-am așteptat că această provocare va dura atât de mult. Suntem pe punctul epuizării resurselor proprii și apelăm la suportul vostru pentru cel puțin următoarele 3 luni. Lansăm Campania de colectare de fonduri #AJUTANESAIPROTEJAM cu scopul de a servi cauzei care acum contează cu adevărat!

‼️Obiectivul nostru este să colectăm 62 000 lei (echivalentul a 3606 USD/3186 EUR), necesari pentru produse igienice și sanitare, precum și produse alimentare (în special fructe și legume de sezon) și apă potabilă pentru următoarele 3 luni.

De-a lungul anilor voi ați fost alături de noi pentru copiii cu nevoi din Moldova. Vă rugăm să vă implicați si de data aceasta! Daca astăzi noi nu ajutam personalul medical, mâine s-ar putea noi sa nu avem ajutor medical.

Conturile noastre
AO AVE Copiii – proiect “impreună pentru medici”, Cod fiscal 1011620002711

IBAN MDL: MD69VI225110000103919MDL
IBAN EURO: MD28VI000222401700103919
IBAN USD: MD38VI000222410100103919
Banca: BC Victoribank SA sucursala nr.3
Cod Bancar VICBMD2X416
Adresa băncii: 141, 31 August 1989 str. Chisinau, Republic of Moldova

Persoană de contact:
Mariana IANACHEVICI +373 69103125 sau m.ianachevici@avecopiii.md

O să ne bucurăm mult dacă vei distribui această postare!
***
Дорогие друзья,
Как вы уже знаете, Ассоциация «AVE Copiii» взяла на себя новую миссию – поддержать медицинскую систему в борьбе с COVID-19. Уже четвертый месяц как дневной центр нашей Ассоциации размещает медицинский персонал из Института неотложной помощи в Кишиневе. У этих замечательных людей, которые ежедневно борются за жизнь пациентов инфицированных Covid-19, с апреля появился еще один дом – «дома в AVE Copiii». Мы не ожидали, что этот вызов будет длиться так долго. К сожалению, наши собственные ресурсы заканчиваются.
Запускаем эту акцию по сбору средств, с целью покрытия расходов для размещения медперсонала в течение последующих 3 месяцев.

‼️Наша цель – собрать 62 000 леев, необходимых для гигиенических средств, а также продуктов питания (особенно фрукты и овощи) и питьевой воды.
На протяжении многих лет Вы были с нами! Пожалуйста, поддержите и в этот раз тоже! Если мы не будем помогать медицинскому персоналу сегодня, завтра у нас просто не будет медицинской помощи.

Наши счета
AO AVE Copiii – proiect “impreună pentru medici”
Cod fiscal 1011620002711
IBAN MDL: MD69VI225110000103919MDL
IBAN EURO: MD28VI000222401700103919
IBAN USD: MD38VI000222410100103919
SWIFT VICBMD2X416
BC Victoribank SA sucursala nr.3
Адрес: 141, 31 August 1989 str. Chisinau, Republic of Moldova

Контактное лицо: Мариана Янакевич – 069103125 или m.ianachevici@avecopiii.md

***
Dear friends,
as you already know, we, the „AVE Copiii” Association, have undertaken a new mission – to support the medical system in the fight against COVID-19. In the last four months, the Day Center of our Association hosts the medical staff from the Institute of Emergency Medicine in Chisinau. These wonderful people who fight daily for the lives of patients infected with Covid-19, since April have another home – “home at AVE Copiii”. We did not expect this challenge to last that long. We are about to run out of our own resources and we call on your support for at least the next 3 months. We are launching this Fundraising Campaign to serve the cause that now really matters!
Our goal is to collect 62,000 lei needed for hygienic & sanitary products, as well as food (especially seasonal fruits & vegetables) & drinking water for the next 3 months.
Over the years you have been with us for children in need from Moldova. Please get involved this time too! If we do not help the medical staff today, we may not have medical help tomorrow.
Our bank accounts
AO AVE Copiii – Project “together for doctors”
Fiscal Cod 1011620002711
IBAN MDL: MD69VI225110000103919MDL
IBAN EURO: MD28VI000222401700103919
IBAN USD: MD38VI000222410100103919
SWIFT VICBMD2X416
BC Victoribank SA sucursala nr.3
Address: 141, 31 August 1989 str. Chisinau, Republic of Moldova

Contact person: Mariana IANACHEVICI – 069103125 or m.ianachevici@avecopiii.md
#ajutanesaiprotejam #avecopiii #COVID-19

Voluntari din Italia în direct la Radio MoldovaServiciul de Suport pentru Tineri „AVE Copiii”