Atelier practic organizat la Teleneşti

iulie 17, 2021

Serviciul de asistenţă a tinerilor ieșiți din îngrijire alternativă, din cadrul AO „Ave Copiii”, a organizat, recent, la Telenești, atelierul practic cu genericul „Asigurarea protecției copiilor şi tinerilor din îngrijire alternativă: provocări şi perspective”.

Activitatea face  parte din proiectul „Creșterea rezilienței tinerilor ieșiți din îngrijire alternativă – originari din localitățile rurale”, care este implementat de AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” cu suportul Caritas der Erdiözese Wien (Caritas, Viena).

La workshop au participat reprezentanții Direcției asistență socială și protecția familiei din Telenești, asistenți sociali comunitari, specialiști ai Centrului de plasament pentru copii separați de părinți „Aproape de tine”.

Prin acest atelier, organizatorii și-au propus să consolideze abilitățile de protecție a copiilor şi tinerilor aflaţi în îngrijire alternativă şi în proces de ieşire/ ieşiţi din îngrijire.

Astfel, în cadrul atelierului, reprezentanții AO „Ave Copiii” au abordat mai multe subiecte ce vizează  asistența și suportul copiilor și tinerilor care au ieșit din îngrijirea alternativă și își continuă studiile pentru obținerea profesiei.

Prin urmare, au fost puse în discuție liniile directoare ONU cu referire la Îngrijirea Alternativă a Copiilor, Legea 140/2013 cu privire la protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți.  În acest context, s-au făcut anumite clarificări cu referire la atribuțiile autorităților tutelare locale și teritoriale pentru protecţia  drepturilor copiilor separaţi de părinţi.

Totodată, atelierul a vizat și  monitorizarea situaţiei copiilor şi tinerilor cu statut de „rămas temporar”/„rămas fără” ocrotire părintească. Mai exact, s-au făcut precizări privind responsabilitățile autorității tutelare pentru stabilirea şi plata indemnizațiilor pentru copiii şi tinerii cu statut, în contextul Hotărîrii Guvernului 132/2020, dar și accesul acestora la alte prestații sociale.

Participanții la atelier s-au arătat interesați de modalitățile de intervenție ale autorităților în contextul provocărilor cu care se confruntă tinerii după ieșire din îngrijire alternativă.

Un alt subiect de interes a vizat integrarea socială, inclusiv perspectivele de angajare în câmpul muncii a tinerilor după obținerea profesiei.

Acest atelier face parte dintr-o serie de acțiuni planificate și realizate de AO „AVE Copiii” în colaborare cu Direcția asistență socială și protecția familiei din Telenești. 

𝐀𝐎 „𝐀𝐕𝐄 𝐂𝐎𝐏𝐈𝐈” î𝐧 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐮𝐥 𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧ț𝐢 𝐚𝐢 ș𝐜𝐨𝐥𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞La Sângerei a fost organizat un atelier practic pentru asigurarea protecției copiilor şi tinerilor din îngrijire alternativă