Stabilirea locală a refugiaţilor/Consolidarea sistemului de azil din Moldova

IMG_3602

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ, MEDICALĂ, EDUCAȚIONALĂ ȘI SUPORT PENTRU DEZVOLTARE COMUNITARĂ ACORDATE SOLICITANȚILOR DE AZIL, REFUGIAȚILOR ȘI BENEFICIARILOR DE PROTECȚIE UMANITARĂ

Scopul proiectului este de a facilita integrarea socială a solicitanților de azil, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară în Moldova.

Obiectivele proiectului: de a oferi asistență socială, medicală, educațională și suport pentru dezvoltare comunitară solicitanților de azil, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară legal înregistrați de către BMA al MAI.

Realizări îregistrate în perioada ianuarie-iunie 2016:

În perioada ianuarie-iunie 2016, au fost asistate 527 persoane, inclusiv 292 bărbați, 148 femei și 87 copii.

Medicul Proiectului a consultat și facilitat accesul la asistență medicală a 252 de persoane în peste 10 instituții medicale din țară.

Asistentul social a realizat peste 35 de vizite sociale de evaluare a situației beneficiarilor, în urma cărora 150 de persoane au primit produse alimentare, igienice și sanitare.

Consilierul Social al Proiectului a oferit asistență individuală psihologică în cadrul la 60 de sesiuni la 32 persoane, iar cu 7 de femei a organizat sesiuni socio-culturale.

Pe parcursul anului am colaborat cu 10 școli și 7 grădinițe, frecventate de 45 de copii beneficiari ai Proiectului, inclusiv 9 nou veniți.

Un seminar dedicat informării privind drepturile solicitanților de azil și beneficiarilor de protecție internațională și incluziunea socială a acestora a fost organizat pentru 22 asistenți sociali din Chișinău.

În cadrul unei colaborări cu Crucea Roșie Moldova au fost realizate 2 distribuții de produse alimentare și igienice pentru 25 de persoane.

Peste 30 de persoane au beneficiat în prima jumatate a anului de lotul de haine de la Organizația „Helping Hands” din Olanda.

În baza unei colaborări cu Căminul de Noapte „Sfântul Ștefan” din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău ce este susținut de Caritas Vienna, 2 persoane în vârstă au beneficiat de adăpost.

Proiectul este susținut din fonduri UNHCR Moldova, SAPI Bulgaria și Helping Hands Olanda