Problema copiilor în situație de stradă, în atenția AVE Copiii

decembrie 16, 2021

Directoarea executivă a AO AVE Copiii, Mariana Ianachevici: Dacă dorim să rezolvăm problema copiilor în situație de stradă, trebuie, în primul rând, să ne asigurăm că orice minor nou ajuns în stradă este imediat identificat și scos de acolo.

Aceste și alte declarații au fost făcute la audierile organizate, pe 15 decembrie 2021,  de către Comisia parlamentară drepturile omului și relații interetnice privind asigurarea drepturilor copiilor în situații de stradă.

Mariana Ianachevici a mai spus că pentru soluționarea problemei este necesar de înțeles motivele care îi determină pe unii copii să prefere condițiile de trai în stradă. Directoarea executivă a AO AVE Copiii a mai notat că la perpetuarea fenomenului contribuie toți acei care cu intenții nobile oferă copiilor hrană și haine. Mariana Ianachevici a menționat  că asemenea gesturi caritabile sunt salutabile, dar că autoritățile trebuie să instituie locații unde orice doritor poate oferi alimente sau îmbrăcăminte pentru acești copii, cum ar fi de exemplu  Serviciul de Asitență Stradală Chișinău, iar orice copil în asemenea nevoi  le-ar putea primi. În opinia Marianei Ianachevici, sunt necesare campanii de informare de durată care să conducă la schimbarea comportamentului populației în acest sens.

O altă dimensiune importantă asupra căreia este nevoie de lucrat mult și sistematic este contracararea consumului și distribuției drogurilor. În context, diirectoarea executivă a AO AVE Copiii s-a referit la necesitatea eficientizării activității poliției pentru depistarea și destructurarea grupurilor criminale specializate în comercializarea și distribuirea stupefiantelor prin intermediul copiilor în situații de stradă.

Mariana Ianachevici a mai vorbit și despre importanța consultării opiniei copiilor în stiuație de stradă drept un proces care trebuie să corespundă cu articolul 12 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. În acest sens, Mariana Ianachevici a spus că astăzi responsabilitatea acordului la asistența este pusă pe seama copiilor, care nu întotdeauna vor să fie ajutați, mai mult din neștiință, și că o asemenea abordare este greșită. Consultarea opiniei trebuie să fie un proces care ia în calcul vîrsta și gradul de maturitate a copilului, iar orice decizie  este responsabilitatea adulților care consideră interesul superior al copilului.

Directoarea executivă a AVE Copiii a mai atras atenția celor prezenți asupra ineficienței Legii nr. 299/2018 privind măsurile și serviciile destinate copiilor cu comportament deviant, menționată în cadrul audierilor parlamentare de mai multe ori. În acest sens Mariana Ianachevici a spus că documentul stabilește expres crearea unui Mecanism intersectorial de cooperare privind implementarea măsurilor destinate copiilor cu comportament deviant. Acesta însă  lipsește, deși Legea este în vigoare din 1 ianuarie 2020, având stabilit expres termen de un an din data publicării (noiembrie 2018) pentru ca Guvernul să-și aducă  în concordanță actele normative și să adopte actele normative necesare pentru implementarea legii.

Certificate, înmânate participanților la activitățile din cadrul Proiectului „Prevenirea abuzului sexual și a exploatării copilului în sport”Mariana Ianachevici: violența în școală, sub toate formele sale, constituie o încălcare a