Oferim suport

  1. Oferim plasament și reabilitare copiilor orfani sau rămași fără îngrijirea părinților.
  2. Lucrăm cu părinții care sunt în proces de abandon a copiilor și cu cei care și-au abandonat copiii, atît în scopul prevenirii separării copiilor de familie, cît și a reintegrării lor familiale și sociale.
  3. Colaborăm cu Casele de copii de tip familie și autoritățile tutelare locale pentru eficientizarea alternativelor la instituționalizare, precum și capacitarea părinților educatori cu abilități de gestionare a plasamentelor copiilor mari și mici, cu dizabilități sau probleme de comportament
  4. Oferim suport și susținem solicitanții de azil și refugiații.

Beneficiari

Copii abandonaţi, maltrataţi, copiii străzii,

Victime ale exploatării de orice gen, ale traficului, ale migrației,

Copiii refugiați,

Adolescenți aflați în dificultate.