Politica de Protecţie a Copilului

 

 

Prezenta Politică de Protecţie a Copilului este o declaraţie de intenţie a AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei ”AVE Copiii” (în continuare – ”AVE Copiii”), prin care organizaţia îşi reconfirmă angajamentul de a proteja copiii atît în Republica Moldova, cît şi în afara hotarelor ţării.

AVE Copiii dezaprobă orice manifestare de violenţă faţă de copii şi reiterează convingerea că toţi copiii au drepturi egale la protecţie, indiferent de vîrstă, gen, stare de sănătate, statut social, religie sau apartenenţă etnică.

AVE Copiii consideră protecţia copilului o responsabilitate primară a tuturor agenţiilor şi organizaţiilor active în domeniu şi este ferm convinsă că acceptarea responsabilităţilor şi conjugarea eforturilor autorităților statale şi ONG-urilor constituie o premisă importantă în asigurarea unui mediu de viaţă sigur şi protectiv pentru copii.

AVE Copiii consideră important ca toate persoanele care lucrează cu copiii (angajaţi, voluntari etc.) direct sau indirect, să-şi cunoască responsabilităţile, sa ştie cum şi cînd le aplică şi să aibă un rol activ în asigurarea şi promovarea drepturilor copilului la nivel de Asociație.

AVE Copiii îşi asumă responsabilitatea asigurării unui mediu de viaţă sigur, pozitiv şi protector tuturor copiilor beneficiari, într-un cadru de sporire a capacităţilor acestora şi de stimulare a nivelului de dezvoltare fizică, psihică şi morală.

Acest document stabileşte procedurile de protecţie a copilului în cadrul Asociației, ţinînd cont de specificul entităţii si al beneficiarilor acesteia, defininind aşteptările acesteia faţă de procesul de prevenire, denunţare şi reacţie în cazurile de violenţă faţă de copii.

AVE Copiii include folozofia protecţiei copilului în toate proiectele şi programele implementate şi o promovează activ în cadrul tuturor parteneriatelor la nivel local, naţional şi internaţional.

AVE Copiii îşi asumă responsabilitatea imperativă de a reacţiona la orice manifestare de violenţă faţă de copii, denunţînd cazul respectiv autorităţilor competente şi încheind orice relaţie de muncă sau parteneriat cu persoana fizică sau juridică implicată, indiferent de poziţia sau statutul acesteia.

Director Executiv                                                         Mariana IANACHEVICI

Vezi documentul: ppc_avec