Oficii de lucru

Oficiul Central
Mun. Chișinău,
Str. Constantin Stere 1,
MD – 2009, Republica Moldova
Tel.: 0 22 23 78 54; Tel./Fax: 0 22 23 72 59
e-mail: office@avecopiii.md

Oficiul pentru Programul ”Asistență socială și medicală a refugiaților și solicitanților de azil din Moldova”
Mun. Chișinău,
Str. Constantin Stere 1,
MD – 2009, Republica Moldova
Tel.: 0 22 74 57 31; Tel./Fax: 0 22 74 56 66
GSM: 060 158 258
e-mail: refugee@avecopiii.md