Oficii de lucru

Oficiul Central
Mun. Chișinău,
Str. Constantin Stere 1,
MD – 2009, Republica Moldova
Tel.: 0 22 23 78 54; Tel./Fax: 0 22 23 72 59
e-mail: aschiuta@avecopiii.md

 

Oficiul pentru Programul ”Asistență Socială, Medicală, Educațională și suport în Dezvoltarea Comunitară acordate Refugiaților, Solicitanților de Azil și Beneficiarilor de Protecție Umanitară în Moldova”
Mun. Chișinău,
Str. Ion Pelivan 20
MD – 2051, Republica Moldova
Tel.: 0 22 74 57 31; Tel./Fax: 0 22 74 56 66
GSM: 060 158 258
e-mail: refugee@avecopiii.md