Casa ”Așchiuță”

Casa ”Așchiuță” este un Centru de Servicii Sociale pentru Copil şi Familie – un serviciu complex dezvoltat de Asociaţia pentru Abilitarea Copilului şi Familiei ”AVE Copiii” în scopul modelării mecanismului de revizuire periodică a plasamentului copilului. Acest serviciu a evoluat mult din momentul fondării Casei ”Aşchiuţă” în 1994, de la un simplu Centru de plasament spre un complex de plasament şi reabilitare psihosocială în Chişinău şi o reţea de Case Case de Copii de Tip Familie (CCTF) în cinci raioane ale ţării.

Plasamentul în Centrul de servicii sociale pentru copil şi familie este provizoriu. Cu toate acestea, situaţia unui număr considerabil de copii plasaţi aici este dificil de soluţionat într-o perioadă de şase luni, din perspectiva (re)integrării în familia biologică sau lărgită, aşa cum prevăd standardele de asistenţă. Astfel, transferul într-o Casă de copii de tip familie este pentru copil o posibilitate de a creşte într-un mediu familial, prietenos, alături de doi părinţi-educatori şi alţi 3-4 copii.

Cu toate că studiile din domeniu au demonstrat nocivitatea plasamentului rezidenţial pentru copil, autorităţile dezvoltă cu dificultate serviciile de plasament familial, acestea fiind considerate mai greu de gestionat, dar şi de finanţat. Acum cîţiva ani în urmă, Asociaţia ”AVE Copiii”, avînd asistenţa Church World Service, SUA, a propus un răspuns, care are o abordare, pe de o parte, inovativă şi pe de alta, de durabilitate financiară pentru întreţinerea CCTF. Acest răspuns se regăseşte în dezvoltarea bussines-ului mic, bazat pe familie. În situaţia noastră – bazat pe CCTF.

În 2011 şi 2012, Casele de Copii de Tip Familie, care fac parte din Complexul de servicii ”Casa Aşchiuţă” au beneficiat gradual de instruire specializată în dezvoltarea bussines-ului, susţinere în elaborarea planurilor de afaceri şi granturi mici pentru dezvoltarea ideilor de afaceri.

CCTF din or. Strășeni, a fost înfiinţată în 2009 şi cei doi părinţi – educatori se preocupă de creşterea şi educarea a patru copii în plasament. Familia are în proprietate 2 hectare de terenuri agricole, inclusiv o vie şi este mereu preocupată de grijile pământului. În decembrie 2011, din grantul oferit de Church World Service, familia a procurat un mini-tractor. Achiziția s-a dovedit a fi una foarte importantă, deoarece acum aceasta are posibilitatea să prelucreze atît terenurile proprii, cît şi, contra plată, terenurile altor membri ai comunității. Din această activitate, respectiva CCTF obţine anual un venit de 5 mii de lei.

Cea de a doua CCTF, care a dorit să împărtăşească experienţa în cadrul evenimentului din octombrie, este cea din satul Căpriana, acelaşi raion Străşeni. Părinţii educatori au patru copii biologici, trei dintre care sunt adulţi şi locuiesc separat, și patru copii în plasament. În 2012, această familie a beneficiat de un grant pentru construirea unei sere de cultivare a răsadei de legume. Trebuie de menţionat că respectiva familie, deja câţiva ani are o seră în care cultivă roşii şi castraveţi pentru necesităţile proprii şi pentru vânzare, însă, în fiecare an era nevoită să cumpere materialul săditor. Venitul anual din această afacere încă nu a fost calculat, dar satisfacţia deţinerii propriului echipament tehnologic este una destul de mare.