CONSILIUL DE ADMINISTRARE

Preşedinte al Consiliului de Administrare
Vasile Batcu

Membrii permanenți ai Consiliului de Administrare:
Antonina Comerzan
Eugenia Ganea
Angela Braşoveanu

Lucia Uşurelu

Secretarul Consiliului de Administrare:
Ina Arseni